April 2, 2024

สิ่งที่ต้องเจอซ้ำๆ เดิมๆ ในทุกวัน

หมด Passion ในการทำงาน
1 min read

การทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน หรือการทำงานที่ใช้วิถีชีวิตประจำวันแบบ move on เป็นวงกลม กับสิ่งที่ต้องเจอซ้ำๆ เดิมๆ ในทุกวัน อาจทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้า เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เจอก็ได้ หมด Passion ในการทำงาน จึงหมายถึง การหมดแรงบันดาลใจ ความรู้สึกชอบ หรือหลงใหลหายไป จากที่เคยรูสึกมีชื่นชอบ มีแรงกายแรงใจในสิ่งที่ทำ แต่ความรู้สึกเหล่านั้นกลับหายไปเสียดื้อๆ...