April 3, 2024

สัมภาษณ์งานใน ตำแหน่งผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้บริหาร
1 min read

            ตำแหน่งผู้บริหาร ไม่น่าเชื่อเหมือนกันที่หลังจากผ่านยุควิกฤติโควิดมาสักพัก จะมีเปอร์เซ็นต์การเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งผู้บริหารกันมากขึ้น และส่วนมากก็มักจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจมาอย่างยาวนานแล้วด้วย แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น หากเราเป็นบุคคลที่ได้รับโอกาสนั้น ก็มีหน้าที่เพียงแค่เตรียมการสัมภาษณ์ให้ดี เพื่อคว้าตำแหน่งงานที่สนใจนี้มาให้ได้ แต่ปัญหาคือหลายคนไม่เคยสัมภาษณ์ในตำแหน่งสูงขนาดนี้มาก่อน เลยไม่รู้ว่าคำตอบควรเป็นไปในทางใด    ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าลักษณะการสัมภาษณ์ของ ตำแหน่งผู้บริหาร สำหรับตำแหน่งผู้บริหารจะแตกต่างจากตำแหน่งทั่วไปค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้บริหารต้องควบคุมดูแลคนใต้บังคับบัญชาอีกต่อหนึ่ง ต้องจัดการแก้ปัญหาของภาพรวมให้ได้มากกว่าจุดยิบย่อย มุมมองและทัศนคติจึงสำคัญมาก คำถามส่วนหนึ่งจึงต้องการทดสอบว่าเรามีความพร้อมที่จะรับมือกับงานใหญ่มากน้อยแค่ไหน อาชีพอิสระ...