March 29, 2024

สอบสัมภาษณ์งานไม่ผ่าน

สอบสัมภาษณ์งานไม่ผ่าน
1 min read

สอบสัมภาษณ์งานไม่ผ่าน อันที่จริงแล้วเหตุผลที่คุณไม่ได้ผ่านการสัมภาษณ์นั้นอาจมีได้มากมาย ทั้งสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ด้วยการปรับปรุงตนเอง และสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ซึ่งมักมาจากทางนายจ้าง อย่างไรก็ตามไม่ควรหมดหวังมีหลาย สอบสัมภาษณ์งานไม่ผ่าน วิธีที่คุณสามารถปรับปรุงเพื่อให้ครั้งต่อไป คุณไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในทุกขั้นตอนของการสัมภาษณ์ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ส่งเอกสารที่ทางผู้ว่าจ้างร้องขอ (เช่น ประวัติส่วนตัว, จดหมายแนะนำตัว, Portfolio ฯลฯ) และควรใช้รูปแบบไฟล์ที่ระบุ เมื่อคุณสัมภาษณ์แล้วอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อติดตามผล เช่น หากพวกเขาบอกว่ากำลังสัมภาษณ์ผู้สมัครในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าให้ส่งข้อความขอบคุณทันที...