March 29, 2024

สมัครงานไม่เกิรอายุ 35 ปี

อายุกับการสมัครงาน
1 min read

อายุกับการสมัครงาน ในปัจจุบันการทำงานจะเห็นได้จากการประกาศรับสมัครพนักงานตามเว็บหางาน สื่อโซเชียลมีเดียบ้าง  ประกาศจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการและเปิดรับผ่านบริษัทโดยตรงยังมีการจำกัดอายุของพนักงานว่าไม่ควรเกินอายุ  35  ปี  แม้กระทั่งการสอบข้าราชการในปัจจุบันไม่ว่าจะสายงานพลเรือน  สายงานครู สายงานทหารที่ยังกำหนดอายุการรับสมัครชัดเจนตามประกาศ ต้องยอมรับว่าในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังถดถอย  การจ้างบุคลากรเข้ามาทำงานแทบทุกอาชีพมีการแข่งขันสูงมาก ทำให้โอกาสการตกงานมีสูงมาก และคนที่อายุเกินเสียเปรียบกว่าคนที่อายุน้อยในเรื่องการสมัครเข้าทำงานในอาชีพต่างๆ  อายุกับการสมัครงาน ที่ไม่ควรเกินอายุ  35  ปี เหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น ในองค์กรต้องการบุคคลที่สามารถมาทำงานในตำแหน่งนี้นานๆ  เพราะแรงงานคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและต้องการคนที่สามารถอยู่ในองค์กรได้ยาวนาน  เช่น ในสายพยาบาล สายเทรนเนอร์จะต้องการคนที่อายุน้อยแต่มีประสบการณ์  เนื่องจากอายุงานและสมรรถภาพร่างกายในการทำงานเป็นปัจจัยหลัก ...