March 31, 2024

วิธีการพูดภาษาไทยให้มีเสน่ห์

                   การฝึกพูดให้น่าฟัง  หากปรารถนาความก้าวหน้าแล้วนอกเหนือจากการพัฒนาตนเองในเรื่องการงาน “การพูด” ก็สำคัญเพราะหากพูดดีพูดเป็น ก็สามารถสร้างเสน่ห์และข้อได้เปรียบที่ทรงพลังซึ่งเรียกคะแนนจากทุกคนได้ วิธี การฝึกพูดให้น่าฟัง ฝึกพูดให้รู้เรื่อง  ฝึกไว้เพื่อความก้าวหน้า              เล็งเป้า!     วิธีการฝึกพูดที่ดีต้องรู้ก่อนว่าจะพูดเพื่ออะไร  เป้าหมายในการพูดคืออะไร  เพื่อให้เป็นการพูดเข้าเป้า  ไม่หลงประเด็น  ไม่เสียเวลาอันมีค่าแก่ทุกฝ่าย เข้าจังหวะ      หมายถึงจังหวะในการพูดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เหมือนจังหวะเสียงเพลงหรือดนตรีจังหวะดีก็โดนใจสร้างแรงดึงดูดได้ ซึ่งการพูดที่ดีต้องมีจังหวะเหมาะสม ไม่พูดเชื่องช้า ไม่พูดเร็วรีบ  ให้อยู่ที่นาทีละประมาณ 25 คำ ดังนั้นให้ทดสอบการพูดของตัวเองดูว่าจังหวะอยู่ที่เท่าไร? พูดสร้างพลังบวก      การพูดที่ดีเนื้อหาที่พูดควรสร้างพลังบวก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของตัวเองและอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย เช่น พูดเรื่องเกี่ยวกับความสุข การพัฒนาตนเองและสังคมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ...