April 1, 2024

ร้านโชห่วยก็ทำการตลาดได้

ร้านของชำ
1 min read

            หากคุณได้นำเทคนิคการขายใน ร้านของชำ หรือร้านโชห่วยนี้ไปลองทำก็จะช่วยให้คุณได้กำไร ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเสียและช่วยให้กิจการของคุณมั่นคงตลอดไป ทำอย่างไรให้ ร้านของชำ ขายดีขายปังได้ตลอดกิจการรุ่งเรือง การติดราคาขายร้านของชำหรือร้านโชห่วย การคิดราคาขายที่ร้านโชห่วยทำประจำก็คือขายตามราคาป้ายหรือที่หน้าบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งผู้ผลิตกำหนดมา เช่น แป้ง 1 กระป๋องระบุว่า 80 บาท คุณก็ขาย 80 เต็มๆ...