March 29, 2024

รู้จักตัวตนเองได้ง่าย ๆจากลายมือ

ทายนิสัยจากการเขียนตัวหนังสือ
1 min read

วันนี้จะพามาสังเกตตัวเองจากลักษณะตัวหนังสือที่เราเขียนว่าเป็นบุคลมีลักลักษณะท่าทางแบบไหนได้แบบง่าย ๆ ด้วยการ ทายนิสัยจากการเขียนตัวหนังสือ ในการเขียนอักษรหรือการเขียนตัวหนังสือเล็กใหญ่ ลองมาสังเกตกันดูนะ เขียนหนังสือตัวเหลี่ยม      ตัวหนังสือจะเป็นเหลี่ยมๆ มุมๆ  คล้ายสี่เหลี่ยม  สามเหลี่ยม  ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของคนเขียนได้ว่า... -  เป็นจอมเจ้าระเบียบมาก  ระเบียบกับตัวเองไม่พอ  ยังลามไปถึงคนใกล้ชิดอย่างคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานด้วย -  เป็นคนจริงจังมากถึงมากที่สุด  แถวบ้านเรียกว่าพวกเคร่งเครียด ...