February 26, 2024

รับเขียนบทความ

อาชีพเสริมทำหลังเลิกงาน
1 min read

           อาชีพเสริมทำหลังเลิกงาน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันหลังโรคโควิด – 19 ระบาดหนักครั้งที่ 2 ส่งผลให้กิจการหลายอย่างหยุดชะงักหรือบางกิจการมีกำลังในการจ่ายเงินพนังงานแย่ลง ส่งผลให้หลายคนตกงาน บางคนโชคดีถูกหักเงินเดือนเหลือ 75% ในขณะที่ภาระหน้าที่ในการจ่ายเงิน เช่น ค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารถยนต์ ค่าอาหาร เป็นต้น ยังคงเท่าเดิมส่งผลให้การทำงานแบบเดิม ๆ...

อาชีพเสริมในวัยเรียน
1 min read

            อาชีพเสริมในวัยเรียน เนื่องจากวัยเรียนเป็นวัยที่กำลังมีการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ ๆ เรียกได้ว่ากำลังไฟแรงเลย ยิ่งในปัจจุบันการทำงานในวัยเรียนนั้นกำลังเป็นที่นิยมเพราะเด็กรุ่นใหม่จะให้ความสนใจในเรื่องของประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ควบคู่ไปกับการทำงาน ซึ่งนักเรียนหลายคนหันไปจับอาชีพเสริมหลังเรียนด้วยการเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารตามร้านอาหารหรือพนักงานในร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ยิ่งในหลายเจ้าของกิจการเปิดให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานไปเรียนไปเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ ทว่าก็มีนักเรียนหลายคนที่ต้องการมีอาชีพ ทว่าบ้านอยู่ห่างไกลสถานที่ทำงานรวมไปถึงมีเวลาว่างแค่ช่วงหลังเลิกเรียน ดังนั้นในบทความจึงได้รวบรวม 3 อาชีพเสริมมาบอกต่อ ดังนี้ อาชีพเสริมในวัยเรียน มีเวลาว่างแค่ช่วงหลังเลิกเรียนหาเงินเข้ากระเป๋าได้ง่าย ๆ รับเขียนบทความ การรับเขียนบทความต่าง...