April 2, 2024

ระบบสวัสดิการ

สวัสดิการรัฐ ของไทยทำไมไม่ดีเท่ากับประเทศอื่น ประโยชน์ดังกล่าวมักถูกเอ่ยขึ้นให้เราได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อมีการนั่งประชุมพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลไทย และก็มักจะถูกหยิบยกเอาไปเปรียบเทียบกับระบบสวัสดิการหรือแม้แต่ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ของต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งแน่นอนว่ากรรมก็จะไปตกกับรัฐบาลที่ทำหน้าที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้น หากแต่การที่รัฐจะต้องนำภาษีประชาชนมาประมาณพัฒนาสวัสดิการของรัฐให้ดีมากๆเพียงอย่างเดียว จะทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวไกลยิ่งขึ้นนั้นจริงหรือ สิ่งเหล่านั้นอาจจะดูตัวอย่างให้เห็นชัดๆที่ประเทศเวเนซุเอลา สวัสดิการรัฐ ที่ทุกคนเรียกร้องให้ได้รับบริการกันอย่างเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน เวเนซุเอลาเป็นอีกหนึ่งประเทศซึ่งตั้งอยู่ในชายฝั่งทะเลเหนือของทวีปอเมริกาใต้  มีพื้นที่ทางทะเลติดกับทะเลแคริบเบียน ซึ่งแต่เดิมได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสาวงาม เพราะมีนางงามจากเวเนซุเอลาได้ครองมงกุฎมิสยูนิเวิร์สบ่อยครั้งกว่าใครเพื่อน อีกทั้งก็รู้จักกันในฐานะประเทศผู้มีบ่อน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลก หากแต่ใครจะคิดว่าเพราะธุรกิจน้ำมันของเวเนซุเอลาเฟื่องฟูในอดีต ฮูโก ชาเวซ...