April 2, 2024

ยืนกุมมือ

วิเคราะห์นิสัยคนจากท่ายืน เราสามารถรู้นิสัยใจคอคนคนได้แบบง่าย ๆ ด้วยท่าทาง พฤติกรรมการ ยืน ไม่ว่าจะยืนท่าไหน ก็สามารถบอกได้ และวันนี้่เรามาสังเกตุกันเถอะว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนที่เราทำงานด้วย มีท่าทางการยืนแบบไหน น่าคบหาหรือไม่ วิเคราะห์นิสัยคนจากท่ายืน ทายนิสัยจากพฤติกรรมการยืนว่า เป็นคนนิสัยอย่างไร  ยืนตัวตรง      เป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตสูง  มีความเป็นผู้นำ  ตรงไปตรงมา  รักความยุติธรรม  กล้าหาญ ...