March 29, 2024

พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

 ทำงานแบบไหนให้เงินเดือนขึ้นไว ใครๆ ก็ใฝ่ฝันถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเองทั้งนั้น พอได้เข้าไปทำงานในบริษัทที่ต้องการแล้ว เป้าหมายหลังจากนั้นก็ต้องเป็นการเลื่อนขั้นเพื่อหวังรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางบริษัทจะมีนโยบายการขึ้นเงินเดือนให้พนักงานที่ชัดเจนอยู่แล้ว ถ้าไม่กำหนดด้วยระยะเวลาการทำงานก็กำหนดด้วยผลงานบางอย่าง แต่เราสามารถปรับแนวทางการทำงานของเรา เพื่อเร่งให้เจ้านายเห็นความโดดเด่นและตัดสินใจปรับเงินเดือนให้เราได้ แนวทางใน ทำงานแบบไหนให้เงินเดือนขึ้นไว และเจ้านายเพิ่มเงินให้ ทำมากกว่างานที่ได้รับมอบหมาย             ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการทำงานมากกว่าที่ได้รับมอบหมายนั้น ไม่ใช่การวิ่งไปช่วยแผนกอื่นทำงาน ช่วยแม่บ้านเสิร์ฟกาแฟ แบบนั้นทำให้ตายเจ้านายก็ไม่มีทางขึ้นเงินเดือนให้อย่างแน่นอน แต่ให้คิดต่อยอดจากงานที่ทำอยู่ ว่าจะมีอะไรที่ลงมือทำแล้วให้ผลตอบแทนมากขึ้น...