April 2, 2024

พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับคนในครอบครัว

พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับคนในครอบครัว
1 min read

พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับคนในครอบครัว คำว่าครอบครัวก็ย่อมเป็นลิ้นกับฟันบ้าง ไม่ว่าจะพ่อ แม่ ลูก หรือใครก็ตาม แต่บางครั้งสิ่งที่ครอบครัวแสดงพฤติกรรมออกมาอาจทำให้คนในสมาชิกครอบครัวที่อยู่ในช่วง First  Job หรือเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่คนในช่วงนี้ต้องการตั้งสติในการรับมือจากเรื่องภายนอกอย่างมาก เพราะไม่รู้ว่าสังคมการทำงานจะเป็นยังไง  บางทีอาจจะไม่อยากบอกเพราะคุณกำลังทำสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้เอาล่ะจะมาอธิบายว่าพฤติกรรมแบบไหนของคนในครอบครัวไม่ควรทำกับคนที่อยู่ในช่วงเริ่มเข้าสู่วัยทำงานใหม่ๆ  นั่นเองซึ่งจะมาอธิบายเป็นข้อๆ  ดังนี้ พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับคนในครอบครัว ห้ามทำเด็ดขาด ถ้าไม่อยากทะเลาะกันเอง ขอแทรกแซงในที่ทำงาน :  เคยได้ยินไหมกับคำว่าขอไปดูที่ทำงานหน่อยได้ไหม  มีอะไรอย่าปิดบังคนในบ้านว่าทำอะไรบ้างในการทำงาน  อยากปกป้องลูกเพื่อดูว่าเอาเปรียบลูกตัวเองไหมหรือขอพูดคุยกับเจ้านายของคนในครอบครัวเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของตัวเองพฤติกรรมแบบนี้อย่าทำเหตุที่ไม่ควรทำเลยเพราะจะเป็นการแทรกแซงในที่ทำงานดีไม่ดีคนในครอบครัวของคุณอาจจะโดนเขม่นในที่ทำงานโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณก็ได้เพราะมันสื่อพฤติกรรมของคนในครอบครัวที่ไม่รู้กาลเทศะเอาซะเลย ถ้าพร้อมเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังเองถ้าอยากรู้ไปถามกันที่บ้านเอง อย่าจุดชนวนเรื่องเงิน : การที่เราจุดชนวนเรื่องเงิน ...