March 29, 2024

พนักงานเก่า

วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
1 min read

                วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ส่วนมากแล้วปัญหาการหมดแรงจูงใจในการทำงาน มักจะเกิดกับพนักงานที่อยู่มานานแล้ว บ้างก็เป็นเพราะความเคยชินกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ บ้างก็เฉื่อยชากับสิ่งรอบตัวที่เหมือนเดิมอยู่ตลอด เมื่อเป็นอย่างนี้ประสิทธิภาพการทำงานก็ลดน้อยลง ครั้งจะเอาคนเก่าออกแล้วหาคนใหม่มาแทน มันก็มีเรื่องการเรียนรู้งานที่ถือว่าเสียเวลาพอสมควรสำหรับบริษัท งั้นจะดีกว่าไหมถ้าหันมาปลุกใจคนเก่าที่ทำงานเป็นอยู่แล้วแทน วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 3 อย่างปลุกใจในการทำงานขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ขึ้นเงินเดือนหรือเพิ่มเงินพิเศษ                 หากเป็นสมัยก่อนคนทำงานคงปลาบปลื้มกับการเลื่อนตำแหน่งมากกว่า แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว บริษัทต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยการเพิ่มรายได้ให้กับคนทำงาน เพราะเหตุผลหลักในการมาทำงานก็เพื่อหารายได้ไปจุนเจือครอบครัว บวกกับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเอง...