April 2, 2024

ปรับวิธีการพูดของคุณ

ความคิดเห็นที่แตกต่าง
1 min read

ความคิดเห็นที่แตกต่าง ในสมัยนี้ต้องยอมรับว่าการเมืองของเรารุนแรงพอสมควร  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม  แต่ก็มีไม่น้อยที่การแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง  อาจจะมีปัญหาต่อการทำงานโดยตรงก็ได้ไม่ว่าคุณจะทำงานในบริษัทเอกชนหรือทำงานในสายราชการ หรือผู้บังคับบัญชาที่เห็นต่างจากเราไม่ว่าจะองค์กรใดก็ตามเขาอาจจะไม่ชอบหน้าคุณเพราะความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองก็เป็นไปได้ คิดไปก็น่าเห็นใจและขัดใจพอสมควร เหมือนจะเป็นประชาธิปไตยกล้าแสดงความคิดเห็นได้เสรี  แต่กลับเป็นว่าความเห็นตรงกันได้มีที่ยืน  แต่ความเห็นต่างกันกลายเป็นโดนเขม่นซะนี่  ดีไม่ดีอาจจะมีปัญหาเรื่องรายได้เข้ามา 5 วิธีรับมือเจ้านายที่มี ความคิดเห็นที่แตกต่าง การเมืองในที่ทำงาน  ฟังหูไว้หูแต่อย่าโง่ : ในข้อนี้ไม่ได้แปลว่าจะให้คุณ  Ignorance  แต่อย่างใด  แต่การฟังหูไว้หูนั่นก็เป็นการเก็บข่าวในรูปแบบหนึ่ง ฟังไว้เพื่อการเอาตัวรอดในที่ทำงานของคุณ  การฟังหูไว้หูต้องเก็บชั้นเชิงให้ดีๆ...