April 2, 2024

นั่งตัวตรงเป๊ะ

รู้ทันคนจากท่าทางการนั่ง
1 min read

         มาทายกันเถอะว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมการนั่งแบบไหนกัน รู้ทันคนจากท่าทางการนั่ง ไม่ว่าจะนั่งนานหรือนั่งแบบไหนเราก็สามารถเดาใจ อ่านใจเขาออกได้แบบง่าย ๆ       มาเรียน รู้ทันคนจากท่าทางการนั่ง กันเถอะ ว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันน๊า            นั่งขัดสมาธิ      เป็นคนมีระเบียบวินัยสูงรักสงบไม่รบกับใครมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แต่ค่อนข้างหวาดระแวงและไว้ตัวตลอดเวลา นั่งไขว่ห้าง      อ่านคนออกได้ว่าเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงปรี๊ดค่อนไปทางหลงตัวเอง...  ดื้อดึง เจ้าอารมณ์ ช่างเพ้อฝันและหวั่นไหวง่าย แต่มีดีตรงที่เป็นคนช่างสังเกตและมีน้ำใจครับ       นอกจากนี้หากนั่งไขว่ห้างโดยเอนตัวไปด้านหน้าก็หมายความว่า คนผู้นั้นกำลังแสดงความสนใจ แต่หากเอนตัวไปด้านหลังจะหมายความว่าหมดความสนใจกำลังเบื่อหน่ายนั่นเองครับ นั่งอ้าซ่า......