March 29, 2024

นักออกแบบทรงผม

            นักออกแบบทรงผม นับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะยังคงทำเงินได้เสมอ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ตาม และมีโอกาสที่จะถูกลดโอกาสบนเส้นทางอาชีพจากหุ่นยนต์ค่อนข้างน้อย เพราะถึงนวัตกรรมใหม่ๆ จะช่วยตกแต่งทรงผมให้คนได้จริงๆ แต่เรื่องความเชื่อใจและความชื่นชอบในฝีมือของช่างผมแต่ละคนก็ยังอยู่ อย่างที่เขาว่าการตามหาช่างผมประจำตัวนั้นยากพอๆ กับการงมเข็มในมหาสมุทร เมื่อเจอที่ถูกใจแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่น ต่อให้ช่างคนเดิมขึ้นราคาก็ยังมีแนวโน้มที่จะใช้บริการอยู่ดี นักออกแบบทรงผม อาชีพที่สามารถทำทำเงินได้เสมอ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย             ทีนี้พอพูดถึงนักออกแบบทรงผมมันก็จะเป็นขั้นกว่าของช่างผมทั่วไป คือนอกจากสามารถตัดผมได้หลากหลายสไตล์ ยังต้องเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของเส้นผมแต่ละชนิด รู้ว่าเส้นผมแบบไหนเหมาะกับทรงผมในลักษณะใด...