April 3, 2024

นักกอดมืออาชีพ

นักกอดมืออาชีพ
1 min read

สำหรับมนุษย์เราแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตนอกจากความสะดวกสบายแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องการคือกำลังใจจากคนรอบข้าง แต่ด้วยสังคมในปัจจุบันนั้นรูปแบบการใช้ชีวิตได้เปลี่ยนไปจากเดิม ต่างคนต่างใช้ชีวิตและติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนั่นเลยทำให้บางคนอาจจะรู้สึกเหงาเวลาที่ไม่มีใครคุยด้วย และต้องการใครซักคนมาช่วยบำบัดจิตใจตนเองให้ดีขึ้น เลยทำให้เกิดอาชีพ นักกอดมืออาชีพ (Professional Cuddler) ขึ้นมา             นักกอดมืออาชีพ หนึ่งในจิตวิทยาบำบัดใจคน                 หน้าที่ของ นักกอดมืออาชีพ นั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะเดินเข้าไปกอดผู้ป่วยหรือคนที่กำลังต้องการกำลังใจ แต่พวกเขาจะทำหน้าที่เหมือนกับ จิตแพทย์...