March 31, 2024

ที่ปรึกษา

การแก้ปัญหา ทุกคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งมันก็ทำให้ประสบการณ์ที่เราได้เจอนั้นมีความแตกต่างกัน รวมถึงปัญหาในชีวิตด้วยเช่นกัน หลายครั้งที่ทุกคนมีปัญหาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในด้านความรักเราทุกคนนั้นก็ต้องหาความรักที่อกหักมาเหมือนกัน ในด้านการทำงานเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็คงประสบปัญหาตกงานไม่มีงานทำ หรือมีปัญหาอื่น ๆ อีกมากมายในชีวิตที่เราทุกคนประสบเหมือนกัน แต่รู้ไหมว่าการแก้ปัญหาขอคนแต่ละคนนั้นต่างกันมาก  การแก้ปัญหา หลาย ๆ คนก็มีวิธีการแก้ปัญหาแบบเป็นแบบแผนที่ต่างกัน บางครั้งคนที่อกหักก็ใช้เวลาเพียงวันเดียวก็สามารถกลับมามีชีวิตที่มีความสุขได้ ในทางตรงกันข้ามบางคนอกหักก็ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะลืมใครสักคนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หรือคนที่ตกงานบางคนก็สามารถหางานใหม่ได้ภายในเวลารวดเร็ว ส่วนบางคนก็ใช้ชีวิตเลยตามเลยรอโอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะหางานใหม่ ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนหลายคนมีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายมากๆ...