February 26, 2024

ทำใจยอมรับ การถูกปฏิเสธบางครั้ง

                โดนปฏิเสธจากการขอความช่วยเหลือ หลายต่อหลายครั้งที่เราต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือต้องการที่จะชักชวนผู้อื่นไปทำบางสิ่งบางอย่าง  ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะได้คำตอบรับเพื่อจะช่วยเหลือเรา หรือในบางครั้งอาจจะได้รับการปฏิเสธก็ได้ โดยผู้คนมักจะมีอารมณ์โกรธ โมโหที่ผู้อื่นไม่ได้ช่วยเหลือ จนบางครั้งอาจจะมองผู้อื่นไม่เหมือนเดิมและผิดใจกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ปฏิเสธลำบากใจและอึดอัดที่จะต้องทำ ทั้งๆที่เขาก็มีภาระหน้าที่มากมาย ดังนั้นบทความนี้จะบอกการบอกถึงการจัดการเมื่อเราโดนปฏิเสธจากคำขอร้องต่างๆ ดังนี้ วิธีการแก้ไขเมื่อ โดนปฏิเสธจากการขอความช่วยเหลือ ต่างๆ ดังนี้ อย่าไปต่อว่าผู้อื่น ถ้าหากคุณขอความช่วยเหลือแต่โดนปฏิเสธมา คุณไม่ควรจะกล่าวหา...