March 31, 2024

ทักษะในการทำงาน

           ทักษะในการทำงาน ปัจจุบันในสังคมของเรา มีการแข่งขันกันอย่างมาก ไม่ว่าจะด้านการศึกษา เทคโนโลยี หรือที่พบเจอกันโดยทั่วไปก็คือ ด้านหน้าที่การงาน ซึ่งในขณะนี้สถิติของเด็กที่เพิ่งจบใหม่มีปริมาณที่ล้นตลาด โดยเทียบกันระหว่างตำแหน่งงานกับจำนวนเด็กที่จบใหม่ โดยมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรียนในสาขาที่ตลาดรับน้อย เรียนจบอีกสาขาแต่อยากทำงานอีกสายหนึ่ง หรือแม้กระทั่งเรียนจบมาอย่างไม่มีคุณภาพ      ทักษะในการทำงาน สำคัญมากๆ ในสถานการณ์ตอนนี้ เราจึงได้คัดเลือกทักษะที่เด็กจบใหม่ต้องมี 5 อย่างด้วยกัน...