April 2, 2024

คุณธรรมสำหรับเจ้าคนนาย

พรหมวิหาร 4 เพื่อนร่วมงาน
1 min read

            พรหมวิหาร 4 เพื่อนร่วมงาน “พรหมวิหาร 4” ไม่ใช่เป็นคุณธรรมสำหรับเจ้าคนนายคนเท่านั้น แต่ยังเป็นคุณธรรมที่เหมาะกับทุกคนในออฟฟิศ เพราะแม้คุณธรรมข้อนี้จะช่วยสร้างภาวะความเป็นผู้นำได้ แต่หนุ่มสาวสาวออฟฟิศจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็สามารถใช้ได้ทั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็ยิ่งดีเพราะคุณมีโอกาสที่จะอัพตำแหน่งไปปกครองเด็กๆ ในสังกัด แบบนี้ถ้ารีบมีคุณธรรมเหล่านี้สั่งสมแต่เนิ่นๆ ก็จะช่วยให้คุณมีเสียงข้างมากในออฟฟิศ คราวนี้คิดจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น ทั้งยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและเจ้านายอย่างแน่นอน พรหมวิหาร 4 เพื่อนร่วมงาน...