April 2, 2024

คิดก่อนลงมือทำ

การรอบครอบ นับเป็นสิ่งที่เราควรมีไม่ว่าจะเป็นในชีวิตการทำงานการเรียนหรือว่าจะใช้ชีวิตกับทุกเรื่อง เพราะการรอบคอบจะทำให้เรามีสติเสมอ เราเป็นคนนึงที่เรียนหนังสืออยู่ในระดับที่เก่งมากในหมู่เพื่อนในมหาวิทยาลัย แต่บางครั้งไม่ว่าจะเก่งมากแค่ไหนเราก็เกิดข้อผิดพลาดได้ ถึงเราเป็นคนเก่งแต่ก็เป็นคนที่ขี้เกียจที่จะทำงานมาก ๆ การรอบครอบ เป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ เราควรที่จะมีสติและคิดก่อนลงมือทำ บางครั้งในการทำงานหรือทำการบ้านส่งครูเราก็แค่ทำส่ง สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเราเรียนอยู่คณะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทำให้การบ้านส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจุดนี้บางครั้งก็ทำให้ผมผิดพลาดในการทำการบ้านจากผมไม่รอบคอบกับตัวเอง พอเอาการบ้านส่งคุณครูไปก็ต้องกลับมาแก้อยู่หลายรอบจากความไม่รอบคอบของตัวเองนี่แหละ ที่ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องกลับมาแก้ไขทุกครั้งไป แต่ก็ยังโชคดีในช่วงปีที่ 3 และปีที่ 4 ของการเรียนมหาวิทยาลัยงานส่วนใหญ่จะเป็นงานกลุ่มจึงสามารถช่วยกันแก้ไขและตรวจสอบได้ ...