February 26, 2024

คำพูดที่ดี

คำคมสร้างอนาคต
1 min read

    ขอรวบรวมคำคมและสำนวนสุภาษิต  คำคมสร้างอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการพูดมานำเสนอ  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสร้างความก้าวหน้าแก่ตัวเอง คำคมสร้างอนาคต พูดแบบไหนทำคนอื่นสนใจ และทำให้เจริญก้าวหน้าในการงาน คำคมสร้างตัว  :  “เรื่องใหญ่  ต้องพูดให้ชัดเจน                  เรื่องเล็ก  ต้องไม่พูดให้เป็นเรื่องใหญ่                 เรื่องจริง  ต้องไม่พูดโกหก                 เรื่องที่ไม่แน่ใจ ...