March 29, 2024

คำคมเกี่ยวกับการพูด

คำคมเกี่ยวกับการพูด
1 min read

     ขอนำเสนอคำคมและสำนวนสุภาษิตที่เกี่ยวกับการพูด  คำคมเกี่ยวกับการพูด เพื่อใช้พัฒนาตนเอง คำคมสร้างอนาคต  :  “เปล่งวาจางาม  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”      (พุทธศาสนสุภาษิต)  การกล่าววาจางามไม่ได้หมายถึงการพูดจาสุภาพ  ไพเราะ  เสียงอ่อนเสียงหวานเท่านั้น  แต่ยังหมายถึงการพูดในสิ่งที่ดี  ที่เป็นความจริงด้วย ขอแนะนำ คำคมเกี่ยวกับการพูด พูดแล้วมีคนสนใจฟัง เชื่อถือ และน่าสนใจมากขึ้น คำคมสร้างอนาคต ...

คำคมเกี่ยวกับการพูด
1 min read

คำคมเกี่ยวกับการพูด หากถ้อยคำสำคัญ  น้ำเสียงก็สำคัญไม่แพ้กัน” คำพูดคำเดียวกันเป๊ะ  แต่ถูกพูดด้วยน้ำเสียงที่แตกต่างกันความรู้สึกของผู้ฟังย่อมต่างกันการตอบกลับก็ย่อมต่างกัน  จึงแนะนำให้ใช้น้ำเสียงที่อ่อนหวานชัดเจนแต่ไม่ห้วนและอย่าลืมเติมหางเสียงที่ช่วยสร้างความน่าฟังด้วย ขอแนะนำ คำคมเกี่ยวกับการพูด ที่ทำให้ตัวเองมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้น  คำคมพัฒนาตนเอง  :  “ว่าแต่เขา  อิเหนาเป็นเอง”      เป็นสำนวนที่หมายถึงการว่ากล่าวผู้อื่น แต่ตนเองก็ทำตัวไม่ต่างจากคนที่ว่ากล่าว ดังนั้นก่อนติเตียนใคร ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราเป็นเช่นเขาหรือไม่?  จึงอยากให้คุณมองตัวเองด้วยสายตาที่เป็นธรรม ก็จะเห็นผู้อื่นอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกันว่าทั้งเราและเขาก็เหมือนๆ กัน  ดีเลวเหมือนๆ กัน ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย...     ...