April 7, 2024

คำคมสร้างอนาคต

คำคมสร้างอนาคต
1 min read

    ขอรวบรวมคำคมและสำนวนสุภาษิต  คำคมสร้างอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการพูดมานำเสนอ  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสร้างความก้าวหน้าแก่ตัวเอง คำคมสร้างอนาคต พูดแบบไหนทำคนอื่นสนใจ และทำให้เจริญก้าวหน้าในการงาน คำคมสร้างตัว  :  “เรื่องใหญ่  ต้องพูดให้ชัดเจน                  เรื่องเล็ก  ต้องไม่พูดให้เป็นเรื่องใหญ่                 เรื่องจริง  ต้องไม่พูดโกหก                 เรื่องที่ไม่แน่ใจ ...

คำคมเกี่ยวกับการพูด
1 min read

     ขอนำเสนอคำคมและสำนวนสุภาษิตที่เกี่ยวกับการพูด  คำคมเกี่ยวกับการพูด เพื่อใช้พัฒนาตนเอง คำคมสร้างอนาคต  :  “เปล่งวาจางาม  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”      (พุทธศาสนสุภาษิต)  การกล่าววาจางามไม่ได้หมายถึงการพูดจาสุภาพ  ไพเราะ  เสียงอ่อนเสียงหวานเท่านั้น  แต่ยังหมายถึงการพูดในสิ่งที่ดี  ที่เป็นความจริงด้วย ขอแนะนำ คำคมเกี่ยวกับการพูด พูดแล้วมีคนสนใจฟัง เชื่อถือ และน่าสนใจมากขึ้น คำคมสร้างอนาคต ...