April 2, 2024

ความห่วงใยที่มีให้เด็กๆอย่างเหมาะสม

ความห่วงใยจากผู้ใหญ่
1 min read

                ความห่วงใยจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่มักจะห่วงใยเด็กๆอยู่เสมอ แต่ว่าในบางครั้งความห่วงใยนั้นมีมากจนเกินไป ก็อาจจะทำให้เด็กๆรู้สึกอึดอัด ไม่มีความสุข เครียด หรือในบางคนก็อาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ ซึ่งหากเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้เช่นกัน ความห่วงใยจากผู้ใหญ่ ที่มันมากไปอาจจะทำลาย ในหลาย ๆ อย่างได้                 การเป็นห่วงเป็นใย เป็นสิ่งที่ดีและทำให้เรารู้สึกอบอุ่น มีความสุข รับรู้ถึงความหวังดีของผู้ใหญ่ที่มีให้แก่เรา ไม่ว่าจะด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ...