April 2, 2024

ความรู้ใหม่

ความรู้ใหม่ ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนเก่งอยู่มากมายทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย ซึ่งก็มีหลายคนที่เป็นคนเก่งและสามารถดูแลบริษัทของตัวเองได้ให้ดำเนินธุรกิจให้รอด พวกคุณคือคนที่เก่งมากที่สามารถทำเรื่องเหล่านี้ให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาได้ แต่กาลเวลานั้นได้เปลี่ยนไปเสมอพอเราเริ่มเติบโตขึ้นเริ่มมีความรู้มากขึ้น แต่ก็ใช่ว่าเราจะรู้ไปทุกเรื่องในเรื่องที่เราเก่งบางครั้งเราก็มีคนที่เก่งกว่าเราแต่เราไม่รู้ตัว เพราะเราคิดว่าเราเก่งอยู่แล้ว ความรู้ใหม่ เป็นสิ่งที่ดีเพราะวันเวาลาเปลี่ยนไปเราก็ต้องมีความรู้เพิ่มมากขึ้น การที่เวลานั้นดำเนินไปคนรุ่นใหม่ก็จะเข้ามาซึ่งคนเหล่านี้บางครั้งก็เป็นคนที่มีความรู้ใหม่ ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้เขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าคนที่เติบโตมาในอดีตอย่างแน่นอน ในการทำงานการที่มีตำแหน่งสูงกว่ามันหมายถึงว่าเรามีประสบการณ์มีความรู้มากกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานอย่างแน่นอน แต่ก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่อง บางครั้งเราก็ต้องการคำแนะนำเหมือนกัน แต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่เราไม่ยอมรับฟังคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัทของเราแต่ไปรับฟังคนที่มีอายุมากกว่าอยู่เสมอ คนรุ่นใหม่นี่แหละที่ไม่มีประสบการณ์นี่แหละบางทีอาจจะให้ข้อคิดหรือวิธีแก้ไขปัญหาดี ๆ...