April 4, 2024

ครูสอนพิเศษ

ครูสอนพิเศษ
1 min read

          ครูสอนพิเศษ ความจริงเราถกประเด็นเรื่องการเรียนพิเศษมานานหลายปีแล้ว ว่ามันทำให้เด็กแทบไม่ได้ใช้เวลาไปกับกิจกรรมอื่นเลย แต่เมื่อระบบการเรียนการสอนยังต้องแข่งขันกันในระดับสูง ครูสอนพิเศษก็ยังได้รับความนิยมอยู่นั่นเอง แต่ในช่วงปีนี้กลับมีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เพราะโรคระบาดเราจึงต้องเปลี่ยนจากการเดินทางไปโรงเรียนมาเป็นเรียนผ่านระบบออนไลน์ เด็กและพ่อแม่รุ่นใหม่ก็ไม่ได้ให้น้ำหนักกับโรงเรียนมากเท่าเมื่อก่อนแล้ว ด้วยเห็นว่ามีช่องทางอื่นที่น่าสนใจกว่า อาชีพ ครูสอนพิเศษ ในยุคโควิดกลับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่             ไม่ใช่แค่หลายครอบครัวเริ่มเพิกเฉยต่อระบบการเรียนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ความรู้ทุกอย่างสามารถหาเรียนได้จากอินเตอร์เน็ต หลายมหาวิทยาลัยเปิดคอร์สให้เรียนฟรีด้วยซ้ำไป แล้วแบบนี้ครูสอนพิเศษจะมีโอกาสเป็นอีก อาชีพอิสระ น่าสนใจ...