March 29, 2024

ก้าวข้าม Comfort Zone

ก้าวข้าม Comfort Zone
1 min read

ก้าวข้าม Comfort Zone พวกเราคุณชินกับความสะดวกสบายกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เรานั้นติดกับความสบายเหล่านี้ ซึ่งมันก็เป็นผลดีกับเราเช่นเดียวกันก็คือความสบายจะทำให้เรานั้นไม่เครียดกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปแถมยังจัดระเบียบชีวิตตัวเองได้อีกด้วย แต่เชื่อไหมบางครั้งความสะดวกสบายนี่แหละที่ทำให้เราไม่ได้พัฒนาไปไกลๆสักที เพราะมันทำให้เราไม่กล้าเสี่ยงที่จะเจอสิ่งใหม่ ๆ สิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็น รวมถึงประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน ทำอย่างไรให้เรา ก้าวข้าม Comfort Zone เหล่านี้นั่นไปจากตัวเราได้ หลายครั้งที่เรากลัวความไม่แน่นอน กลัวสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่สิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะทำให้เราพัฒนาไปไกลมากขึ้น...