March 29, 2024

การเรียนรู้ในการคัดแยกก่อนจัดส่ง

พนักงานส่งจดหมาย เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรเลยพราะต้องใช้ทักษะไหวพริบในการจัดส่ง ให้ถูกต้องตรงตามบ้านเลขที่ ที่มีการเขียนอยู่บนซองจดหมายนั้นๆด้วย แล้วยังต้องทำเวลาให้ตรงตามกำหนดอีกด้วย วันนี้เรามาทำการเรียนรู้ในอาชีพนี้กันดีกว่าว่าเค้าต้องใช้ความสามารถมากสักแค่ไหน ตามมา พนักงานส่งจดหมาย กับการเรียนรู้ในการคัดแยกก่อนจัดส่ง กว่าที่เราจะเริ่มมีการออกส่งจดหมายให้กับผู้รับนั้น เราต้องทำการศึกษาก่อนว่า ในส่วนที่เรารับผิดชอบนั้น อยู่ในโซนไหนบ้าง เราต้องจำข้อมูลเหล่านี้ให้ได้ โดยก่อนที่จะออกส่งจดหมายนั้น เราต้องทำการตรวจสอบก่อนว่า มันอยู่ในเขตของเราจริงๆหรือไม่ มีเขตอื่นปะปนมาไหม เพื่อความเป็นระเบียบประมาณนี้ การเรียนรู้ในการส่งตามบ้านเลขที่ของพนักงานส่งจดหมาย...