February 26, 2024

การเปิดกว้าง สายอาชีพใหม่

สายอาชีพใหม่
1 min read

             สายอาชีพใหม่ อีกหนึ่งปรากฎการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเรา ก็คือการย้ายประเทศของเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการเลือกสายอาชีพที่พวกเขาต้องการ เพราะถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย ที่ช่วยเชื่อมโลกกว้างใหญ่ให้ทุกคนเข้าถึงและติดต่อหากันได้ แต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ไม่ค่อยเอื้อกับอาชีพแปลกใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้นมากนัก คนที่มีหัวก้าวหน้าพร้อมกับต้องการวิ่งตามความฝัน อาชีพอิสระน่าสนใจ จึงจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อไปอยู่ในจุดที่สามารถทำสิ่งที่รักได้ จุดเปลี่ยน สายอาชีพใหม่ คือความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้น            ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้แต่ในอดีตที่ผ่านมาเราก็ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงมานับไม่ถ้วน สายอาชีพโบราณก็ไม่ได้มีอยู่อีกแล้วในตอนนี้ อาชีพที่เราคิดว่ามันถูกต้อง ดีงาม และเหมาะสมกับคนส่วนใหญ่ในประเทศ ก็เคยเป็นอาชีพที่ไม่ได้การยอมรับจากสังคมมาก่อน...