April 2, 2024

การสอนในชั้นเรียน

ครูภาษาไทย
1 min read

ครูภาษาไทย ในการทำงานที่เป็นครูนั้นมีหลายหน้าที่ นอกจากสอนวิชาให้นักเรียนแต่ละคนแล้ว ก็ต้องสอนกิริยามารยาทให้นักเรียนด้วย โดยเฉพาะครูภาษาไทย ในแต่ละโรงเรียนก็ต้องมีการสอนวิชานี้แน่นอน เพราะเราเป็นคนไทยนักเรียนต้องเรียนรู้วิชานี้อย่างถูกต้องและเข้าใจ จึงจะสามารถพัฒนาตนเองได้ทันยุคทันสมัยนั่นเองทีนี้เรามาทำความรู้จักกับครูสอนวิชานี้ให้มากขึ้นกันเถอะ เพื่อจะได้เข้าใจว่าแนวทางการสอนนั้นจะเป็นอย่างไร เหมือนอย่างที่เราเข้าใจกันหรือไม่??ตามมาค่ะเพื่อนๆ คนที่เป็น ครูภาษาไทย ใจต้องรักจริงและคอยสอนเด็กๆ ฝึกอ่าน คำถามนี้มีคำตอบอยู่ในตัวเองแล้ว นั่นคือใจต้องรักความเป็นไทยแน่นอน จึงจะสอนวิชานี้ได้ดี เริ่มจากการเลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอก และมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อที่จะได้มาทำอาชีพเป็นครูสอนวิชานี้โดยตรงให้ได้...