April 2, 2024

การรีวิวอาชีพ

อาชีพนักธุรกิจ
1 min read

        ใครบ้างที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากทำประกอบอาชีพที่ทำงานบริษัทบ้างบทควาทนี้จะเป็นการรีวิวอาชีพที่มีเห็นทั่วไป ซึ่งอาชีพนั้นก็คือ อาชีพนักธุรกิจ  ซึ่งบทความนี้เราก็จะพาคุณไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้กัน อาชีพนักธุรกิจ ต้องมีความตั้งใจและความพยายามทำมันให้สำเร็จ เราที่เป็นนักธุรกิจ ก็ตั้งจัดการบริหารทั้งเงินและเวลาในการทำให้บริษัทของเรานั้นเป็นที่รู้จักกัน และในการทำสินค้านั้นเราก็ต้องผลิตสินค้าออกมาให้พอความต้องการของผู้คนโดยการเจาะกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำอาชีพเป็นนักธุรกิจ นั้นก็ต้องมีความรับผิดชอบในงานของเราและต้องมีความรักและซื่อสัตย์กับงานของเราเราจึงจะทำงานกับคนหลายได้        แต่ในส่วนตัวของเรานั้นการได้ทำงานบริษัทนั้นไม่เป็นความชอบของเราเลยแม้แต่น้อย เพราะการทำงานบริษัทส่วนตัวเราคิดว่าเป็นการทำงานในกรอบซะมากกว่า โดยเรามีนิสัยรักความคิดเป็นของตัวเอง รักงานอิสระ เราจึงมีนิสัยตรงกันข้ามกับการประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ อย่าสิ้นเชิงแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือความคิดเห็นของเราส่วนตัวนั้น เพราะแต้ละคนนั้นมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน...