February 26, 2024

การรับมือกับ เพื่อนร่วมงาน

                "เพื่อนร่วมงาน" เป็นเรื่องที่ปกติในที่ทำงานที่เรามักเจอกับปัญหากับเรื่องงานต่างๆ แต่ถ้ายังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอีกก็คงรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมมากๆ และทำให้เรารู้สึกเครียด กังวล ไม่มีความสุขกับการมาทำงานเลย ดังนั้นเราจึงมานำเสนอถึง การรับมือกับ "เพื่อนร่วมงาน" ที่มาบั่นทอนความรู้สึกในแต่ละวันของเรากัน คือ การมองข้าม การกระทำบางอย่าง พวกเขาเพียงต้องการแค่ความสนใจจากผู้อื่นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเรามองข้าม ไม่ใส่ใจ หรือโฟกัสกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำ จะทำให้เราตัดเรื่องราวร้ายๆของเพื่อนร่วมงานออกไปจากหัวได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวการหลีกเลี่ยง เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่มี่ปัญหากับเพื่อนร่วมงาน...