April 9, 2024

การพูดให้คนรักใคร่

    ขอรวบรวมคำคมเกี่ยวกับการพูด  คำคมสร้างเนื้อสร้างตัว ซึ่งหากนำไปใช้ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตในทุกด้านๆ ความจริงการพูดให้คนรักใคร่ไม่ใช่เรื่องยาก อยู่ที่ศิลปะในการพูดมากกว่าว่ามีเท่าไรและใช้เป็นหรือไม่  หลักการก็คือเราชอบฟังอย่างไร  ทั่วไปก็ชอบฟังอย่างนั้น คำคมสร้างเนื้อสร้างตัว ที่สามารถพลิกสถานการณ์ให้ก้าวหน้าในเรื่องงาน คำคมสร้างอนาคตที่สดใส  :  “หากท่านลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้  ก็อย่าปรารถนาที่จะเป็นผู้นำ”      (เป็นคำคมของหลวงวิจิตรวาทการ)  หากคุณไม่สามารถพูดต่อหน้าที่ประชุมได้  คุณก็จะเป็นผู้ตามและผู้ฟังไปตลอดกาลครับ  ดังนั้นความมั่นใจและการเริ่มต้นสำคัญมาก      คำคมสร้างอนาคตที่สดใส ...