March 29, 2024

การพบกับหัวหน้างาน

สิ่งที่ควรทำก่อนฝึกงานจบ
1 min read

สิ่งที่ควรทำก่อนฝึกงานจบ คุณคือนักศึกษาฝึกงานที่กำลังจะจบโปรแกรมฝึกงานแล้ว สิ่งสำคัญนอกเหนือไปจากการประเมินโดยพี่เลี้ยงฝึกงานก็คือการที่คุณได้ย้อนมาตรวจสอบตนเอง ในช่วงเวลาสั้นๆ นี้ คุณได้รับประสบการณ์อย่างไรบ้าง อะไรที่เป็นบวก อะไรที่เป็นลบ ทั้งหมดนั้นตรงความคาดหวังกับคุณมากน้อยแค่ไหน ท้ายที่สุดแล้วนี่คือขั้นแรกก่อนก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว 6 สิ่งที่ควรทำก่อนฝึกงานจบ ของนักศึกษาที่ควรรู้ไว้ดีต่ออนาคตแน่นอน รักษาความเป็นมืออาชีพ คุณควรรักษาชื่อเสียงของความเป็นมืออาชีพตั้งแต่วันแรกที่เริ่มฝึกงานไปจนกระทั่งวันสุดท้าย อย่าหย่อนความกระตือรือร้นลงเด็ดขาด และรวมถึงการรักษาความเป็นมืออาชีพหลังจากที่จบการฝึกงานไปแล้วด้วย อันดับแรกคือรักษาความซื่อสัตย์ นั่นหมายถึงไม่ควรเผยแพร่เรื่องราวในเชิงลบระหว่างการทำงานที่ไม่ผิดต่อกฎบริษัท และไม่เผยแพร่เรื่องราวที่ได้รับการแก้ไขไปแล้ว...