April 2, 2024

การประสบ ความสำเร็จ

ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันหาที่จะได้มา แต่จะมีสักกี่คนที่จะประสบความสำเร็จตามที่ฝันไว้ ทุกครั้งที่ขึ้นปีใหม่เราก็จะตั้งเป้าในแต่ละปีว่าในปีนี้เรามีเป้าหมายอะไร แต่พอถึงสิ้นปีเป้าหมายนั้นก็ไม่ได้ถูกทำให้ลุล่วงไป แล้วเป้าหมายที่วางไว้ก็จะถูกผลัดไปเป็นเป้าหมายในปีต่อไปแทน แต่ในจำนวนคนที่ทำเป้าหมายเหล่านั้นไม่สำเร็จก็ยังมีจำนวนคนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ทำเป้าหมายแต่ละปีของตัวเองสำเร็จได้  ความสำเร็จ ในบางครั้งก็อยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำหนดว่าสำเร็จหรือไม่ ทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกัน แต่สิ่งที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายนั้นมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องเวลา ความสนุก ความหลงใหล ในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ หลายคนไม่มีเวลาว่างที่จะไปไล่ตามเป้าหมายของตัวเอง บอกว่าต้องทำงานจนเหนื่อยจนล้า พอกลับมาถึงบ้านพี่อยากทำก็คือนอนและสุดท้ายก็หมายเหล่านั้นก็จะเป็นเป้าหมายที่เราเขียนเพียงแค่นั้น หรือบางคนก็มีความตั้งใจอย่างมากที่จะทำตามที่ตัวเองวางแผนไว้ แต่แล้วพอได้เริ่มทำจริงๆก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกมันเหนื่อย แล้วความหลงใหลในสิ่งที่ทำก็จะเริ่มหมดลงไปจนสุดท้ายแล้วเหมือนว่าเราจะเดินหน้าไปข้างหน้าแต่เราก็จะย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นครั้ง...