March 29, 2024

การบริหารเวลา

การบริหารเวลา
1 min read

การบริหารเวลา คนเราทุกคนมีเวลาที่เท่ากันคือ 24 ชั่วโมงในทุกวัน แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราใช้ไปนั้นคุ้มค่าในแต่ละวันหรือไม่ บางคนใช้เวลาไปกับการนอน ดูหนัง เล่นโทรศัพท์ พักผ่อน มันก็เป็นเรื่องดี ในวันที่เราคิดว่าวันนั้นจะเป็นวันพักผ่อน ในส่วนวันอื่นๆนั้นที่เราต้องไปทำงาน หรือทำการบ้านที่ครูให้มา วันนั้นเราคงมานั่ง ๆนอน ๆ ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับ ผู้เขียนรู้ครับว่าทุกคนนั้นมีความขี้เกียจในตัวเองแต่นั่นเราก็ต้องฝืนมันด้วยการที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่มีหน้าที่ที่เราต้องไปทำ เราอาจจะถูกลงโทษอะไรบางอย่างได้ อย่างเช่นในการเรียน...