April 2, 2024

การนำเสนองาน

การนำเสนองาน
1 min read

                การนำเสนองาน บ่อยครั้งที่เรานั่งฟังการนำเสนอที่ไม่น่าสนใจจนกระทั่งจบแล้วถามกับตัวเองว่า เอ๊ะ!เขานำเสนอเรื่องอะไรหรอ? หรือในบางครั้งที่เราซึ่งเป็นผู้นำเสนอเอง แต่ไม่สามารถควบคุมผู้ฟังให้ฟังเราตลอดเวลาจนกระทั่งจบการนำเสนอได้ โดยใครๆหลายคนคงเคยที่จะพบเจอกันมาไม่มากก็น้อยครั้ง เมื่อเรามองย้อนกลับไปดูแล้วสาเหตุหลักๆไม่ได้อยู่ที่ผู้ฟังเลย แต่เป็นตัวของผู้นำเสนอมากกว่า ดังนั้นบทความนี้จะพูดถึงเรื่อง 6 ข้อห้ามใน การนำเสนองาน ที่ไม่ควรทำในขณะนำเสนองาน ห้ามนำเสนอโดยไม่เตรียมตัว การนำเสนอแต่ละครั้ง เนื้อหาหรือข้อมูล ผู้ฟัง สถานที่หรือสภาพแวดล้อมย่อมที่จะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราจึงควรที่จะเตรียมตัวมาก่อนเสมอห้ามไปสาย...