April 2, 2024

การทำเพลง Lofi ขาย

การทำเพลง Lofi ขาย
1 min read

การทำเพลง Lofi ขาย เสียงเพลงเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถขาดมันได้ มันก็คล้ายกับ น้ำและอากาศนั้นแหละ แต่เสียงเพลงนั้นเป็นสิ่งที่ปรับความสมดุลของอารมณ์ถึงแม้ว่ามันจะมีเศร้าบ้าง เหงาบ้าง ดีบ้าง แต่ในยุคนี้การทำเพลงขายนั้นไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีแค่เสียงร้องอย่างเดียวแล้ว เราสามารถใช้แค่เสียงดนตรีเล็ก ๆ เสียงฝนตก เสียงนกร้องหรืออะไรก็ตามแต่นำมันมารวมกันให้เกิดเป็นเสียงเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกดี ก็พอแล้วตามสไตล์ความเป็นมินิมอล อีกทั้งเรามาเกิดในยุคของลิขสิทธิ์ที่ไม่ว่าผลงานไหนก็ได้รับความคุ้มครอง ถ้าหากมันสร้างขึ้นมาจากความสร้างสวรรค์ของเรานั้นเอง อาชีพที่ทำเงินแบบ Passive income...