April 2, 2024

การทำงานผิดพลาด

ทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้เสมอไม่ว่าจะเป็นใน โอกาสในการแก้ตัว ใดก็ตาม ทุก ๆ อย่างย่อมมีข้อผิดพลาดกันได้แต่ถ้าจะเกิดบ่อยก็คงไม่ดีนัก เราเคยทำงานไม่ได้ดีจนเกือบตกงานมา เราเคยทำข้อสอบไม่ได้ดีจนเกือบจะสอบตก เราทุกคนก็ยังเคยทะเลาะกับคนที่เรารักจนเกือบเลิกรากันไป แต่สิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่จากเราไปนั่นก็คือโอกาสนั่นเอง ทุกครั้งที่เราทำผิดพลาดก็ย่อมได้รับโอกาสในการแก้ตัว การทำงานผิดพลาดบางครั้งเรายังได้นำข้อผิดพลาดไปแก้ไข เมื่อเราสอบตกคุณครูก็ยังจะให้เราได้ไปสอบซ่อมเพื่อแก้ไขได้ หลายครั้งที่เราทะเลาะกับคนรักเขายังเปิดใจให้เราได้ง้อเพื่อที่จะคืนดีกัน นี่แหละเป็นโอกาสที่เราได้รับมาในทุกครั้งที่เราได้ทำผิดพลาดไป โอกาสในการแก้ตัวเพื่อที่จะทำตัวเองให้ดีกว่ามันมีค่าเสมอที่จะได้รับมันมา แต่มันก็คงไร้ค่าเหมือนกันถ้าได้รับโอกาสนั้นมาแต่ไม่ได้ทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเลยสักนิดเดียว ทุกครั้งที่เราทำผิดพลาดก็ย่อมได้รับ โอกาสในการแก้ตัว โอกาสเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถให้กับทุกคนได้...