April 2, 2024

การทำงานที่ไม่ตรงสายงาน

นักศึกษาจบใหม่
1 min read

           นักศึกษาจบใหม่ หลายคนที่จบมาแล้วสมัครงานที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ตนได้เรียนจบมา เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สาขาวิชาที่ตนเรียนมาไม่ได้เป็นสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัดที่จะทำงานต่อในงานสายนั้น หรือสายงานที่ตนได้จบมานั้น เปิดรับค่อนข้างที่จะน้อย หรืออีกนานกว่าจะเปิดรับสมัคร ทำให้ต้องหางานในสายอื่นทำไปก่อน หรือบางคนนั้นเลือกที่จะเก็บประสบการณ์ในงานสายอื่นๆก่อนที่จะไปทำงานที่ตนเองชอบและใฝ่ฝัน เป็นต้น ซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวของนักศึกษาจบใหม่ที่มาสมัครในสายงานที่ไม่ได้เรียนจบมาโดยตรง เนื่องจากในบางสายงานนั้นจะมีการทำงานที่เฉพาะเจาะจง หรือคนทั่วไปต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เป็นเวลานานหรือเป็นงานที่มีความยากและต้องใช้ความสามารถในการทำจริงๆ ปัญหาของ นักศึกษาจบใหม่ การทำงานที่ไม่ตรงสายงานที่ตัวเองเรียนมา                 การทำงานไม่ตรงสายของนักศึกษาจบใหม่ มักมีใครหลายๆคนที่จะบอกว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆ...