March 29, 2024

การจัด ฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงาน บนโต๊ะ

ฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงาน ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากเราจัดตำแหน่งของโต๊ะทำงานให้ดีแล้ว และก็จัดฮวงจุ้ยบนโต๊ะให้ถูกหลัก ถูกฮวงจุ้ยด้วย งานนี้เชื่อเลยว่าหน้าที่การงานของเพื่อนๆ จะต้องปัง และมีความก้าวหน้าอย่างมากแน่นอน ซึ่งการจัดฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงานจะมีการหลักการจัดวางแบบไหน เราไปดูพร้อมๆกันเลย การจัด ฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงาน บนโต๊ะให้ถูกหลัก 1. ควรมีรูปคู่กับคนรัก หรือรูปครอบครัวอยู่บนโต๊ะทำ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับเรา แต่ควรมีการเปลี่ยนรูปอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอด 2. ห้ามตั้งต้นกระบองเพชรไว้บนโต๊ะทำงาน...