April 9, 2024

การขอคำปรึกษา

ทุกคนมีความฝันและอยาก ประสบความสำเร็จ ในความฝันของตัวเองไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นเช่นไร สิ่งที่ยากมากที่สุดคือการเดินทางไปสู่ความฝัน บางครั้งความฝันยิ่งใหญ่มากจนเราไม่สามารถเดินไปคนเดียวได้ ยิ่งถ้าเราเป็นคนไม่มีประสบการณ์แล้วด้วยการเดินทางไปสู่ความสำเร็จก็ยิ่งเป็นเรื่องยากมาก  มีวิธีไหนบ้างที่จะเป็นแนวทางที่จะทำให้เรา ประสบความสำเร็จ ได้เร็ว เพราะประสบการณ์คือสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ดีพอ ๆ กับการมีความรู้เลยทีเดียวไม่มีนักลงทุนคนไหนที่ไม่เคยล้มละลายมาก่อน ดังนั้นประสบการณ์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะประสบการณ์ของความล้มเหลวบนเส้นทางแห่งความฝัน และความล้มเหลวคงเป็น ทุกคนไม่อยากเจอกันทั้งนั้น  แต่ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถลดความเสี่ยงนั้นได้นะ  มีวิธีหนึ่งที่เป็นทางที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วได้น้อยที่สุดและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ความฝันประสบความสำเร็จเร็วที่สุดนั่นก็คือ การขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ แน่นอนว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเขาจะต้องผ่านอะไรมาเยอะกว่าและการขอคำแนะนำจากเขาก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ความฝันของเราถูกเติมเต็มได้อยากได้มากและมีความล้มเหลวน้อยที่สุด เพราะคนที่มีประสบการณ์จะรู้ดีว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด ...